AMXBANS tlumaczenie

Od HLDS.pl
Wersja PawelS (dyskusja | edycje) z dnia 15:55, 5 paź 2007
(różn.) ← poprzednia wersja | zobacz aktualną wersję (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Właściwe tłumaczenie znajduję się pod adresem: http://amxbans.net/forums/viewtopic.php?t=574

<?php
define("_CHARSET","ISO-8859-2");
define("_DATE","Data");
define("_PLAYER","Gracz");
define("_ADMIN","Admin");
define("_REASON","Powód");
define("_LENGHT","Długość");
define("_PERMANENT","Na zawsze");
define("_DISPLAYING","wyświetla");
define("_RESULTS","rezultatów");
define("_OF","z");
define("_NEXT","następny");
define("_PREVIOUS","poprzedni");
define("_DELETE","skasuj");
define("_EDIT","edytuj");
define("_UNBAN","odbanuj");
define("_BANTYPE","Typ bana");
define("_DETAILS","szczegóły");
define("_BANDETAILS","Szczegóły bana");
define("_STEAMID","SteamID");
define("_IP","Adres IP");
define("_INVOKED","Zbanowany");
define("_BANLENGHT","długość bana");
define("_EXPIRES","Wygasa");
define("_BANBY","Zbanowany przez admina");
define("_BANON","Zbanowany na serwerze");
define("_PREVOFF","Poprzednie bany");
define("_NOBANSFOUND","Nie znaleziono banów w bazie.");
define("_NOTAPPLICABLE","Nie wiadomo.");
define("_NOSTEAMID","SteamID nie znane");
define("_NOIP","Adres IP nie znany");
define("_MINS","minut");
define("_ALREADYEXP","już wygasł");
define("_REMAINING","pozostało");
define("_STEAMID&IP","SteamID i/lub adres IP");
define("_WEBSITE","Strona WWW");
define("_DAY","dzień");
define("_DAYS","dni");
define("_BANLIST","Lista banów");
define("_HIDDEN","ukryty");
define("_UNBANDETAILS","Szczegóły zdjęcia bana");
define("_REASONUNBAN","Powód zdjęcia bana");
define("_BANREMOVED","Ban zdjęty");
define("_REMBY","Usunięty przez");
define("_BANEXP","Ban wygasł");
define("_BANHISTORY","Historia banów");
define("_NOBANNED","Ten gracz nie dostał wcześniej żadnego bana.");
define("_NOACCESS","Nie masz dostępu do tej strony.");
define("_ACTIVEBANS","Aktywne bany");
define("_EXPIREDBANS","Nie aktywne bany");
define("_SEARCH","Szukaj");
define("_NICKNAME","Nickname");
define("_PLAYERSWITH","Gracz z");
define("_TOTALACTBANS","Wszystkich aktywnych banów");
define("_TOTALEXPBANS","Wszystkich nieaktywnych banów");
define("_SERVER","Serwer");
define("_MOREBANSHIS","lub większą ilością banów w historii");
define("_WANTTOREMOVE","Jesteś pewien że chcesz usunąć?");
define("_TOTALBANS","Wszystkich banów");
define("_NOTLOGGED","Nie zalogowany");
define("_LOGGED","Zalogowany jako");
define("_LOGOUT","Wyloguj");
define("_LOGIN","Zaloguj");
define("_HOME","Główna");
define("_ADDBAN","Dodaj Bana");
define("_ADDLIVEBAN","Dodaj Bana 'na żywo'");
define("_IMPORT","Importuj");
define("_EXPORT","Exportuj");
define("_PRUNEDB","Oczyść Bazę");
define("_ADMINSLEVELS","Admini i Poziomy");
define("_SERVERADMINS","Admini na Serwerach");
define("_SERVERS","Serwery");
define("_CONFIG","Ustawienia");
define("_ACCESSLOG","Logi dostępu");
define("_ADD","dodaj");
define("_HOUR","godzina");
define("_HOURS","godzin");
define("_MIN","minut");
define("_MONTH","miesiąc");
define("_MONTHS","miesięcy");
define("_WEEK","tydzień");
define("_WEEKS","tygodni");
define("_YEAR","rok");
define("_YEARS","lat");
define("_NOPERM","Nie masz wystarczających uprawnień aby obejrzeć tą stronę.");
define("_USERNAME","Użytkownik");
define("_PASSWORD","Hasło");
define("_SELECTSERVER","Wybierz serwer...");
define("_SELECTPLAYER","Wybierz gracza do zbanowania");
define("_HOSTNAME","Hostname");
define("_PLAYERS","Gracze");
define("_ACTION","Akcja");
define("_KICKBAN","kickban");
define("_ADDRESS","Adres");
define("_NOSERVFOUND","Nie znaleziono serwerów w bazie.");
define("_DISABLED","Wyłączone");
define("_NOPLAYERORWRONGRCON","Nie ma graczy na serwerze bądź podałeś złe hasło RCON.");
define("_COMMNORESPONSE","Komenda została wysłana lecz nie otrzymano odpowiedzi (to niekoniecznie jest błąd)");
define("_NONE","brak");
define("_DOWN","wyłączony");
define("_ALL","wszystko");
define("_REMARKS","Komentarz");
define("_NOLOGFOUND","Nie znaleziono w logach");
define("_AMXBANSCONFIG","Konfiguracja AMXBans");
define("_DISABLEAMXBANS","Wyłącz interfejs AMXBans");
define("_DIRECTORIES","Ścieżki dostępu");
define("_DOCROOT","Główna ścieżka");
define("_PATH","|cieżka");
define("_IMPORTDIR","Katalog importu");
define("_TEMPLATEDIR","Katalog z teamplatkami");
define("_DATABASE","Baza Danych");
define("_DATABASESERVER","Serwer bazy danych");
define("_DBNAME","Nazwa BD");
define("_DBUSER","Użytkownik BD");
define("_DBPASS","Hasło BD");
define("_DBTBLS","Nazwy tabel");
define("_BANSTBL","Tabela banów");
define("_BANHISTBL","Tabela historii banów");
define("_WEBADMINSTBL","Tabela adminów WWW");
define("_AMXADMINSTBL","Tabela adminów AMXX");
define("_LEVELSTBL","Tabela poziomów");
define("_ADMINSSERVTBL","Tabela Adminów/Serów");
define("_SERVTBL","Tabela informacji o serwerach");
define("_LOGSTBL","Tabela logów");
define("_REASONSTBL","Tabela powodów banów");
define("_ADMININFO","Informacje o Właścicielu");
define("_MAINADMINNICK","Nick właściciela");
define("_MAINADMINMAIL","Adres e-mail");
define("_ERRORHANDLER","Użyć własnego przechwytywania błędów ?");
define("_CUSTOMERRORHANDLER","Przechwytywanie błędów");
define("_INFOPTIONS","Opcje interfejsu");
define("_USEAMXMAN","Zarządzać adminami AMXX z AMXBans");
define("_FANCYLAYERS","Użyć ładnego widoku?");
define("_VERSIONCHECK","Sprawdzać czy pojawiła się aktualizacja?");
define("_HOURSONSERVER","Różnica w czasie między serwerem gry a www.");
define("_PUBLICSEARCH","Goście mogą używać wyszukiwarki banów?");
define("_DISPLAYADMIN","Wyświetlać nic Admina na stronie głównej?");
define("_DISPLAYREASON","Wyświetlać powody banów na stronie głównej");
define("_GEOIP","Używać GeoIP?");
define("_MAXOFFENCES","Maksymalna ilość banów zanim nastąpi <br /> automatyczny ban permanentny.");
define("_BANPERPAGE","Banów na stronie?");
define("_RCONCLASS","Klasa RCON");
define("_CHECKDIRS","sprawdź ścieżki");
define("_CHECKCONNECT","sprawdź połączenie");
define("_APPLY","zastosuj");
define("_YES","tak");
define("_NO","nie");
define("_OWN","own");
define("_LASTSEEN","Ostatnio widziany");
define("_VERSION","Wersja");
define("_BANMENU","banMenu");
define("_SHOWREASONS","Pokaż powód");
define("_REMOVE","usuń");
define("_CONFIRM","potwierdź");
define("_MANAGELEVEL","Zarządzaj poziomami");
define("_SELECTACTION","Wybierz akcje");
define("_OTHER","Inny");
define("_EDITPERMS","edytuj permanentne bany");
define("_VIEWIP","zobacz IP");
define("_REMOVELEVEL","usuń poziom");
define("_LVL","poziom");
define("_MANAGEWEBADMINS","Zarządzaj adminami WWW");
define("_MANAGEAMXADMINS","Zarządzaj adminami AMXX");
define("_ADDWEBADMINS","Dodaj admina WWW");
define("_ADDAMXADMINS","Dodaj admina AMXX");
define("_ACCESS","Dostęp");
define("_FLAGS","Flagi");
define("_SURETOSAVE","Jesteś pewien że chcesz zastosować te ustawienia?");
define("_PRUNINGINFO","Wszystkie bany są przechowywane w bazie danych. Gdy ban czasowy wygaśnie jest on przenoszony do innej tabeli z 2 powodów: <ul><li>Aktualna tabela z banami jest utrzymana w jak najmniejszej formie, ponieważ z każdym podłączeniem się gracza do serwera sprawdzane jest czy figuruje w tej tabeli. Im mniejsza tabela tym szybsze reakcje i mniejsze lagi na serwerze.<li>Historia SteamID/IP będzie trzymana aby można było stosować niektóre ustawienia (np. po 3 banach czasowych gracz automatycznie dstaje ban permanentny). </ul> jeśli masz dstęp do serwera za pomocą shell'a, zalecamy używać skryptu napisanego w perlu. Ten skrypt czyści bazę danych automatycznie.");
define("_LEVEL","poziom");
define("_INSERT","wstaw");
define("_ADDLEVEL","dodaj nowy poziom");
define("_DELADMIN","Jesteś pewien że chcesz usunąć tego admina?");
define("_DELSERVER","Jesteś pewien że chcesz usunąć ten serwer?");
define("_NOSERVERS","Nie znaleziono serwerów w bazie.");
define("_SERVERDETAILS","Szczegóły serwera dla");
define("_UNKNOWN","nieznany");
define("_MODIFICATION","Mod");
define("_SELMODIFICATION","Wybierz mod");
define("_AMXBANSMOTDURL","AMXban MotD URL");
define("_AMXBANSMOTDURLDELAY","AMXban MotD URL delay");
define("_BANREASONSFOR","Powód bana dla");
define("_BANREASON","Powód bana");
define("_DELBANREASON","Jesteś pewien że chcesz usunąć ten powód bana?");
define("_RESULT","Rezultat");
define("_NOTIMPORTED","SteamID / IP już istnieje w bazie (nie zaimportowano)");
define("_IMPORTED","Importowanie zakończone pomyślnie");
define("_NOFOUNDIMPORT","Nie znaleziono banów do zaimportowania.");
define("_BANFILE","Plik z banami");
define("_NOBANMATCH","Nie znaleziono banów spełniających Twoje kryteria...");
define("_GAMETYPE","Typ gry");
define("_INCREASON","Wstaw powód");
define("_ALLBANS","wszystkie bany");
define("_ALLGAMETYPES","wszystkie typy gier");
define("_PERMBANS","permanentne bany");
define("_TEMPBANS","czasowe bany");
define("_EXPORTRESULT","Eksportuj wyniki");
define("_SOMETHINGWRONG","Coś jest nie tak!");
define("_NBEXPBANS","Liczba banów które wygasły");
define("_WHATISPRUNING","Co to jest 'pruning'?");
define("_UNAVAILABLE","Niedostępny");
define("_ERRORAMXBANSDISABLED","Interfejs AMXBans został chwilowo wyłączony przez administratora. Proszę zajrzyj tu później.");
define("_ERRORSETUPPHP","plik setup.php wciąż istnieje. AMXBans nie może działać dopóki ten plik nie zostanie usunięty.");
define("_ERRORMAGICQUOTES","Magicquotes jest ustawione na 'OFF' w php.ini. AMXBans nie może funkcjonować dopóki nie będzie ustawione na'ON'.");
define("_DEFAULTLANG","Domyślny język interfejsu WWW");
?>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
HLDS.pl - Menu:
Inne
IRC
Inne sekcje:
Znajomi:
Narzędzia