Skrypt startowy HLDS by Vikus

Od HLDS.pl
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Skrypt)
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 11: Linia 11:
 
  ./cs_run show
 
  ./cs_run show
  
[[kategoria:Linux]]
 
[[Kategoria:HLDS]]
 
 
=Skrypt=
 
=Skrypt=
 
<bash>
 
<bash>
 
#!/bin/bash
 
#!/bin/bash
  
#########################################################################
+
#----------------------------------------------------------------------
# Skrypt do uruchamiania servera Counter Strike 1.6 by Vikus      #
+
# Description: Skrypt do uruchamiania servera Counter Strike 1.6
#         Ver 2.0                  #
+
# Author: Wiktor -> wiktor.vip(at)gmail(dot)com
#########################################################################
+
# Version: 2.3
 
+
# Date: 2007.09.08
#########################################################################
+
# Copyright (c) 2007 Vikus All rights reserved.
# Dostepne komedy:
+
#----------------------------------------------------------------------
# ------------------
+
# Configure section:
# ./cs_run start  - Uruchamia serwer HLDS
+
# ./cs_run stop      - Zatrzymuje serwer HLDS
+
# ./cs_run restart  - Resetuje serwer HLDS
+
# ./cs_run status  - Sprawdza czy serwer HLDS jest uruchomiony
+
# ./cs_run show      - Laczy sie z serwerem HLDS czyli screenem
+
#########################################################################
+
 
+
#########################################################################
+
# W tej czesi skonfiguruj do wlasnych potrzeb
+
#########################################################################
+
  
DIR_HLDS="/home/cstrike/hlds_l"   # sciezke do plikow serwera HLDS
+
DIR_HLDS="/home/cstrike/hlds_l" # sciezke do plikow serwera HLDS
PORT="27015"         # port na jakim bedzie serwer
+
PORT="27015" # port na jakim bedzie serwer
MP="14"           # maxymalna liczba graczy
+
MP="14" # maxymalna liczba graczy  
MAP="de_dust2"         # mapa startowa
+
MAP="de_dust2" # mapa startowa
CFG="server.cfg"     # plik konfiguracyjny do serwera
+
CFG="server.cfg" # plik konfiguracyjny do serwera
NAME=cs_server         # nazwa dla screena
+
NAME="cs_server" # nazwa dla screena
  
 
PARAMS="-game cstrike -insecure +port $PORT +maxplayers $MP +map $MAP exec $CFG"
 
PARAMS="-game cstrike -insecure +port $PORT +maxplayers $MP +map $MAP exec $CFG"
Linia 48: Linia 36:
 
# wystarczy dodac do zmiennej PARAMS
 
# wystarczy dodac do zmiennej PARAMS
 
#
 
#
# -autoupdate     autoupdate sewera po restarcie
+
# -autoupdate autoupdate sewera po restarcie
# -debug     tryb debugera
+
# -debug tryb debugera
# -insecure     VAC wylaczony
+
# -insecure VAC wylaczony
# -nomaster     serwer widoczny w przegladarce (find server)
+
# -nomaster serwer nie widoczny w przegladarce (find server)
# +sv_lan 1     serwer na LAN
+
# +sv_lan 1 serwer na LAN
# +sv_password ""   haslo dla serwera
+
# +sv_password "" haslo dla serwera
 +
# +mapchangecfggfile $CFG
 
#
 
#
 
########################################################################
 
########################################################################
 +
# Dostepne komedy:
 +
# ------------------
 +
# ./cs_run start - Uruchamia serwer HLDS
 +
# ./cs_run stop - Zatrzymuje serwer HLDS
 +
# ./cs_run restart - Resetuje serwer HLDS
 +
# ./cs_run status - Sprawdza czy serwer HLDS jest uruchomiony
 +
# ./cs_run show - Laczy sie z serwerem HLDS czyli screenem
 +
#----------------------------------------------------------------------
  
function check_proc
+
 
{
+
function color_linux() {
   ps aux | grep "SCREEN.*$NAME" | grep -v grep > /dev/null
+
  RED="echo -en \\033[1;31m\c"
 +
  GREEN="echo -en \\033[1;32m\c"
 +
  YELLOW="echo -en \\033[1;33m\c"
 +
  BLUE="echo -en \\033[1;34m\c"
 +
  DARK="echo -en \\033[1;39m\c"
 +
  NORMAL="echo -en \\033[0;39m\c"
 +
}
 +
 
 +
function check_proc() {
 +
color_linux
 +
 
 +
   ps aux | grep "SCREEN.*${NAME}" | grep -v grep > /dev/null
 
   let R=$?
 
   let R=$?
+
 
   if [ $R -eq 1 ]
+
   if [ $R -eq 1 ]; then
    then
+
PROC=HLDS_DOWN
  proc=hlds_down
+
 
   else
 
   else
  proc=hlds_up
+
PROC=HLDS_UP
 
   fi
 
   fi
}
+
} # end of check_proc()
  
 +
function progress() {
 +
color_linux
 +
 
 +
  echo ""
 +
  for i in `seq 1 20`;  do
 +
        ${BLUE} ; echo -n "# " ; ${NORMAL}
 +
sleep 0.1
 +
  done
  
function start_hlds
+
} # end of progress()
{
+
 
 +
function start_hlds() {
 
  check_proc
 
  check_proc
 
+
color_linux
   if [ $proc = "hlds_down" ]
+
 +
   if [ ${PROC} = "HLDS_DOWN" ]
 
     then
 
     then
 
         cd $DIR_HLDS
 
         cd $DIR_HLDS
         screen -A -m -d -S $NAME ./hlds_run $PARAMS
+
         screen -A -m -d -S ${NAME} ./hlds_run ${PARAMS}
  sleep 0.5
+
date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S" > ${DIR_HLDS}/date.log
        echo ""
+
         echo -e "\E[32m*\033[0m \E[34mSerwer HLDS zostal uruchomiony!\033[0m"
+
progress
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[34mScreen name: $NAME \033[0m"
+
echo ""
 +
         ${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS zostal uruchomiony!" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo "* Screen name: $NAME" ; ${NORMAL}
 
   else
 
   else
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[31mSerwer HLDS jest juz uruchomiony!\033[0m"
+
${RED} ; echo "* Serwer HLDS jest juz uruchomiony!" ; ${NORMAL}
  echo ""
+
echo ""
   fi  
+
   fi
}
+
} # end of start_hlds()
  
function stop_hlds
+
function stop_hlds() {
{
+
 
  check_proc
 
  check_proc
 
+
color_linux
   if [ $proc = "hlds_up" ]
+
 +
   if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
 
     then
 
     then
 
         screen -wipe > /dev/null
 
         screen -wipe > /dev/null
 
         kill -9 `screen -ls | grep -w $NAME | awk -F . '{print $1}' | awk '{print $1}'`
 
         kill -9 `screen -ls | grep -w $NAME | awk -F . '{print $1}' | awk '{print $1}'`
  sleep 0.5
+
progress
 
         echo ""
 
         echo ""
         echo -e "\E[32m*\033[0m \E[34mSerwer HLDS zatrzymany!\033[0m"
+
         ${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS zatrzymany!" ; ${NORMAL}
 
   else
 
   else
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[31mSerwer HLDS nie jest uruchomiony!\033[0m"
+
${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
  echo ""
+
echo ""
 
   fi
 
   fi
}
+
} # end of stop_hlds()
  
function restart_hlds
+
function restart_hlds() {
{
+
 
  check_proc
 
  check_proc
 
+
color_linux
   if [ $proc = "hlds_up" ]
+
 +
   if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
 
     then
 
     then
   stop_hlds 
+
stop_hlds    
  start_hlds
+
start_hlds
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[34mSerwer HLDS zrestartowany!\033[0m"
+
${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS zrestartowany!" ; ${NORMAL}
 
   else
 
   else
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[31mSerwer HLDS nie jest uruchomiony!\033[0m"
+
${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
  echo ""
+
echo ""
 
   fi
 
   fi
}
+
} # end of restart_hlds()
  
function show_hlds
+
function show_hlds() {
{
+
 
  check_proc
 
  check_proc
 
+
color_linux
   if [ $proc = "hlds_up" ]
+
 +
   if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
 
     then
 
     then
  screen -r $NAME
+
screen -r ${NAME}
 
   else
 
   else
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[31mSerwer HLDS nie jest uruchomiony!\033[0m"
+
${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
  echo ""
+
echo ""
 
   fi
 
   fi
}
+
} # end of show_hlds()
  
function status_hlds
+
function status_hlds() {
{
+
 
  check_proc
 
  check_proc
 
+
color_linux
   if [ $proc = "hlds_up" ]
+
 +
   if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
 
     then
 
     then
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[34mSerwer HLDS jest uruchomiony!\033[0m"
+
${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[34mScreen name: $NAME\033[0m"
+
${GREEN} ; echo "* Screen name: ${NAME}" ; ${NORMAL}
  echo ""
+
check_uptime
 +
echo ""
 
   else
 
   else
  echo ""
+
echo ""
  echo -e "\E[32m*\033[0m \E[31mSerwer HLDS nie jest uruchomiony!\033[0m"
+
${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
  echo ""
+
echo ""
 
   fi
 
   fi
}
+
} # end of status_hlds()
  
 +
function check_uptime() {
  
if [ "$#" -eq 0 ]
+
    read line < ${DIR_HLDS}/date.log
     then
+
     START_DATE=`date --date="$line" +"%s"`
  echo ""
+
    NOW_DATE=`date +"%s"`
  echo -e "\E[32m#\033[0m\E[36m Podaj parametr:\033[0m"
+
    PERIOD=$(($NOW_DATE-$START_DATE))
  echo -e "\E[32m-----------------\033[0m"
+
  echo -e "\E[32m#\033[0m\E[31m start\033[0m \E[32m- Start serwer HLDS\033[0m"
+
  echo -e "\E[32m#\033[0m\E[31m stop\033[0m \E[32m - Stop serwer HLDS\033[0m"
+
  echo -e "\E[32m#\033[0m\E[31m restart\033[0m \E[32m - Restart serwer HLDS\033[0m"
+
  echo -e "\E[32m#\033[0m\E[31m show\033[0m \E[32m - Polacz sie z serwerem HLDS\033[0m"
+
  echo -e "\E[32m#\033[0m\E[31m status\033[0m \E[32m - Status serwera HLDS\033[0m"
+
  echo ""
+
else
+
  
if [ "$1" = "start" ]
+
    TT=$PERIOD
     then
+
    DD=0;HH=0;MM=0;SS=0
      start_hlds
+
    let DD=TT/86400
fi;
+
    let DD2=DD*86400
 +
    [[ "$DD" -gt 0 ]] && let TT=TT-DD2
 +
    let HH=TT/3600
 +
    let HH2=HH*3600
 +
    [[ "$HH" -gt 0 ]] && let TT=TT-HH2
 +
     let MM=TT/60
 +
    let MM2=MM*60
 +
    [[ "$MM" -gt 0 ]] && let TT=TT-MM2
 +
    let SS=TT
 +
    TT="${DD} days ${HH} hrs ${MM} mins ${SS} secs"
  
if [ "$1" = "stop" ]
+
    ${GREEN} ; echo "* UPTIME SERWERA HLDS:`${YELLOW}` ${TT}" ; ${NORMAL}
    then
+
        stop_hlds
+
fi;
+
  
if [ "$1" = "restart" ]
+
} # end of check_uptime()
    then
+
        restart_hlds
+
fi;
+
  
if [ "$1" = "show" ]
 
    then
 
  show_hlds
 
fi;
 
  
if [ "$1" = "status" ]
+
#MAIN
    then
+
#-----------------------
  status_hlds
+
color_linux
fi;
+
  
fi; </bash>
+
case "$1" in
 +
  start)
 +
        start_hlds
 +
        ;;
 +
  stop)
 +
        stop_hlds
 +
        ;;
 +
  restart)   
 +
    restart_hlds
 +
;;
 +
  show)
 +
show_hlds
 +
;;
 +
  status)
 +
status_hlds
 +
;;
 +
  *)     
 +
echo ""
 +
${GREEN} ; echo "# `${BLUE}`  Dostepne  parametry:" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo "--------------------------------------" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` start `${GREEN}` \t- Start serwer HLDS" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` stop `${GREEN}` \t- Stop serwer HLDS" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` restart `${GREEN}` \t- Restart serwer HLDS" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` show `${GREEN}` \t- Polacz sie z serwerem HLDS" ; ${NORMAL}
 +
${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` status `${GREEN}` \t- Status serwera HLDS" ; ${NORMAL}
 +
echo ""
 +
;;  
 +
esac
 +
 
 +
</bash>
 +
 
 +
 
 +
[[kategoria:Linux]]
 +
[[Kategoria:HLDS]]
 +
[[Kategoria:Skrypty]]

Aktualna wersja na dzień 16:53, 7 lut 2008

Używanie

 • Uruchamia serwer HLDS
./cs_run start
 • Zatrzymuje serwer HLDS
./cs_run stop
 • Resetuje serwer HLDS
./cs_run restart
 • Sprawdza czy serwer HLDS jest uruchomiony
./cs_run status
 • Laczy sie z serwerem HLDS czyli screenem
./cs_run show

Skrypt

#!/bin/bash
 
#----------------------------------------------------------------------
# Description: 	Skrypt do uruchamiania servera Counter Strike 1.6
# Author: 	Wiktor -> wiktor.vip(at)gmail(dot)com
# Version: 	2.3
# Date:		2007.09.08
# Copyright (c) 2007 Vikus All rights reserved.
#----------------------------------------------------------------------
# Configure section:
 
DIR_HLDS="/home/cstrike/hlds_l"	# sciezke do plikow serwera HLDS
PORT="27015"			# port na jakim bedzie serwer
MP="14"				# maxymalna liczba graczy 
MAP="de_dust2"			# mapa startowa
CFG="server.cfg"		# plik konfiguracyjny do serwera
NAME="cs_server"		# nazwa dla screena
 
PARAMS="-game cstrike -insecure +port $PORT +maxplayers $MP +map $MAP exec $CFG"
 
# Dostepne wartosci ktore mozemy wykorzystac przy starcie serwera
# wystarczy dodac do zmiennej PARAMS
#
# -autoupdate			autoupdate sewera po restarcie
# -debug			tryb debugera
# -insecure			VAC wylaczony
# -nomaster			serwer nie widoczny w przegladarce (find server)
# +sv_lan 1			serwer na LAN
# +sv_password "" 		haslo dla serwera
# +mapchangecfggfile $CFG	
#
########################################################################
# Dostepne komedy:
# ------------------
# ./cs_run start	- Uruchamia serwer HLDS
# ./cs_run stop		- Zatrzymuje serwer HLDS
# ./cs_run restart	- Resetuje serwer HLDS
# ./cs_run status	- Sprawdza czy serwer HLDS jest uruchomiony
# ./cs_run show		- Laczy sie z serwerem HLDS czyli screenem
#----------------------------------------------------------------------
 
 
function color_linux() {
 RED="echo -en \\033[1;31m\c"
 GREEN="echo -en \\033[1;32m\c"
 YELLOW="echo -en \\033[1;33m\c"
 BLUE="echo -en \\033[1;34m\c"
 DARK="echo -en \\033[1;39m\c"
 NORMAL="echo -en \\033[0;39m\c"
}
 
function check_proc() {
 color_linux
 
 ps aux | grep "SCREEN.*${NAME}" | grep -v grep > /dev/null
 let R=$?
 
 if [ $R -eq 1 ]; then
	PROC=HLDS_DOWN
 else
	PROC=HLDS_UP
 fi
} # end of check_proc()
 
function progress() {
 color_linux
 
 echo ""
 for i in `seq 1 20`; do
    ${BLUE} ; echo -n "# " ; ${NORMAL}
	sleep 0.1
 done
 
} # end of progress()
 
function start_hlds() {
 check_proc
 color_linux
 
 if [ ${PROC} = "HLDS_DOWN" ]
  then
    cd $DIR_HLDS
    screen -A -m -d -S ${NAME} ./hlds_run ${PARAMS}
	date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S" > ${DIR_HLDS}/date.log
	
	progress
	echo ""
    ${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS zostal uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo "* Screen name: $NAME" ; ${NORMAL}
 else
	echo ""
	${RED} ; echo "* Serwer HLDS jest juz uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	echo ""
 fi	
} # end of start_hlds()
 
function stop_hlds() {
 check_proc
 color_linux
 
 if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
  then
    screen -wipe > /dev/null
    kill -9 `screen -ls | grep -w $NAME | awk -F . '{print $1}' | awk '{print $1}'`
	progress
    echo ""
    ${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS zatrzymany!" ; ${NORMAL}
 else
	echo ""
	${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	echo ""
 fi
} # end of stop_hlds()
 
function restart_hlds() {
 check_proc
 color_linux
 
 if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
  then
	stop_hlds  
	start_hlds
	echo ""
	${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS zrestartowany!" ; ${NORMAL}
 else
	echo ""
	${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	echo ""
 fi
} # end of restart_hlds()
 
function show_hlds() {
 check_proc
 color_linux
 
 if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
  then
	screen -r ${NAME}
 else
	echo ""
	${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	echo ""
 fi
} # end of show_hlds()
 
function status_hlds() {
 check_proc
 color_linux
 
 if [ ${PROC} = "HLDS_UP" ]
  then
	echo ""
	${GREEN} ; echo "* Serwer HLDS jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo "* Screen name: ${NAME}" ; ${NORMAL}
	check_uptime
	echo ""
 else
	echo ""
	${RED} ; echo "* Serwer HLDS nie jest uruchomiony!" ; ${NORMAL}
	echo ""
 fi
} # end of status_hlds()
 
function check_uptime() {
 
  read line < ${DIR_HLDS}/date.log
  START_DATE=`date --date="$line" +"%s"` 
  NOW_DATE=`date +"%s"`
  PERIOD=$(($NOW_DATE-$START_DATE))
 
  TT=$PERIOD
  DD=0;HH=0;MM=0;SS=0
  let DD=TT/86400
  let DD2=DD*86400
  [[ "$DD" -gt 0 ]] && let TT=TT-DD2
  let HH=TT/3600
  let HH2=HH*3600
  [[ "$HH" -gt 0 ]] && let TT=TT-HH2
  let MM=TT/60
  let MM2=MM*60
  [[ "$MM" -gt 0 ]] && let TT=TT-MM2
  let SS=TT
  TT="${DD} days ${HH} hrs ${MM} mins ${SS} secs"
 
  ${GREEN} ; echo "* UPTIME SERWERA HLDS:`${YELLOW}` ${TT}" ; ${NORMAL}
 
} # end of check_uptime()
 
 
#MAIN 
#-----------------------
color_linux
 
case "$1" in
 start)
    start_hlds
     ;;
 stop)
    stop_hlds 
     ;;
 restart)  
  	restart_hlds
	;;
 show)
	show_hlds
	;;
 status)
	status_hlds
	;;
 *)   
	echo ""
	${GREEN} ; echo "# `${BLUE}` Dostepne parametry:" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo "--------------------------------------" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` start `${GREEN}` \t- Start serwer HLDS" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` stop `${GREEN}` \t- Stop serwer HLDS" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` restart `${GREEN}` \t- Restart serwer HLDS" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` show `${GREEN}` \t- Polacz sie z serwerem HLDS" ; ${NORMAL}
	${GREEN} ; echo -e "# `${RED}` status `${GREEN}` \t- Status serwera HLDS" ; ${NORMAL}
	echo ""
	;;	 
esac
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
HLDS.pl - Menu:
Inne
IRC
Inne sekcje:
Znajomi:
Narzędzia