HLTV:Komendy

Od HLDS.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wszelkie komendy z tego artykułu można dodać do wiersza poleceń uruchamiającego aplikacje HLTV, trzeba jedynie dodać znak "+" przed nimi. Przykład:

hltv +connect localhost:27015 +exec match.cfg

Spis treści

cmdlist

 • Lista dostępnych komend w HLTV, twoje podstawowe źródło wiedzy (trzeba mieć długą konsolę)

help

 • podobnie jak cmdlist, bardzo przydatne.

connect <IP:Port>

 • podłącza HLTV proxy do numeru ip na danym porcie, jeśli nie podasz portu to domyślnie wybiera 27015,
 • zamiast numeru ip można stosować nazwy hostów, np.: jakaś.domena:27020,
 • nazwa localhost, czyli 127.0.0.1 jest przeważnie rozpoznawana (zależy od systemu). Jest to adres lokalnego komputera, na którym działa HLTV. Przydatne, gdy w danym systemie działa serwer gier.

disconnect

 • odłącza od serwera gry, ale nie rozłącza rozpowszechniania,
 • wszyscy widzowie pozostają podłączeni (tak samo inne relay proxy).

stop

 • odłącza od serwera gry i zrywa połączenia z widzami i innymi proxy (kończy demo, jeśli nagrywane).

quit

 • wychodzi z aplikacji (wcześniej wykonuje automatycznie komendę 'stop').

retry

 • ponawia próbę podłączenia do ostatnio wybranego adresu ip i portu.

autoretry <0|1>

 • jeśli równe 1, to przy zerwaniu połączenia (albo jak zostanie HLTV wykopane), próbuje ponownie się podłączyć do danego numeru ip i portu w nieskończoność.

name <text>

 • ustawia nazwę HLTV proxy, jaka będzie widoczna na scoreboardzie (domyślnie masz ją pod przyciskiem 'TAB') - czyli przyjazna nazwa na liście graczy,
 • domyślnie "HLTV Proxy".

hostname <text>

 • ustawia nazwę HLTV proxy, jaka będzie widoczna na liście serwerów chodzi tu o nazwę w przeglądarce typu GameSpy czy w oknie Find Servers,
 • jeśli nie ustawimy tej nawzy, to HLTV automatycznie przyjmie nazwę serwera gry i doda na końcu po dwukropku numer HLTV jaki uzyskało (zaczynając od 0 w zwyż) – pomaga to rozpoznać który jest nasz numer HLTV w całej topologii.

serverpassword <text>

 • musi być zgodne z sv_password na HLDS.
 • ustawia hasło, aby HLTV mógł wejść na serwer gry, albo zgodne z proxypassword na HLTV proxy do którego się podłączamy naszym proxy.

adminpassword <text>

 • ustawia hasło do kontroli zdalnej HLTV poprzez rcon i komentatora,
 • działa analogicznie jak rcon_password na HLDS.

proxypassword <text>

 • ustawia hasło dostępu dla innych HLTV proxy które się podłączają do naszego serwera proxy.

spectatorpassword <text>

 • ustawia hasło dostępu dla podłączających się widzów,
 • jednocześnie wyklucza dany serwer hltv z globalnego systemu load balancin'gu, czyli inni gracze nie będą przekierowywani na nasz serwer,
 • jeśli jest wymagane hasło, obserwatorzy będą się musieli sami podłączyć ręcznie podając najpierw u siebie w konsoli hasło dostępu poprzez komendę password <text> a następnie podłączyć się komendą connect <ip_hltv>
 • komenda używana w celach administracyjnych – dla adminów większych sieci, albo prywatnych serwerów HLTV (np. Do nagrywania dema i administracji meczem).

clients

 • pokazuje listę podłączonych klientów, czyli obserwatorów.

proxies

 • pokazuje listę podłączonych relay proxy, czyli innych hltv.

players

 • pokazuje listę graczy grających na serwerze gry.

kick <ID>

 • wykopuje widza/inne hltv z naszego serwera hltv.

bann <IP>

 • banuje widza na numer ip - kompletnie ignoruje przyszłe prośby podłączenia),
 • banuje jedynie na HLTV a nie na serwer gry.

clearbanns

 • usuwa wszystkie bany na HLTV.

say <text>

 • wysyła komunikat tekstowy do serwera gry - rozmowa z graczami, widzowie tez widzą ten komunikat, dobre do komunikowania się np.: z graczami i administratorami, aby np.: uzyskać pozwolenie na boradcast, na nagranie demek albo przekazanie ważnych informacji.

msg <text> [<duration> <pos x> <pos y> <color hex rgba>]

 • wysyła kolorowy komunikat do wszystkich widzów na wszystkich proxy (ale nie do graczy), radzę nie stosować polskich znaków
 • text - "Oglądacie HLTV PROXY !"
 • duration - czas w sekundach trwania napisu na ekranie,
 • pos x - pozycja x, wartości: -1, przedział od 0.0 do 1.0 - podaje pozycje napisu na ekranie w poziomie, -1 to wyśrodkowanie napisu na ekranie, najczęściej stosowane wartości -1, 0.3 (30% od lewej krawędzi ekranu),
 • pos y - podobnie jak x tylko że w pionie, najczęściej stosowana wartość 0.2,
 • color hex rgba - kolor heksagonalny, pierwsze dwie litery/cyfry to kolor czerwony, drugie to zielony, trzecie to niebieski, ostatnie to alpha czyli przezroczystość FF to nieprzezroczyste:
  • FF0000FF czerwony
  • 00FF00FF zielony
  • 0000FFFF niebieski

radzę pobawić się byle edytorem kolorów do HTML (ale one nie mają ostatnich dwóch liter/cyfr, związanych z alpha), domyślnie alpha jest FF, jeśli ominięte.

localmsg <text> [<duration> <pos x> <pos y> <color hex rgba>]

 • podobnie jak msg, ale widoczna tylko przez lokalnych widzów podłączonych tylko do danego proxy.

servercmd <string>

 • przesyła komendę konsoli do serwera gry, <string> oznacza komendę.

clientcmd <group> <string>

 • przesyła komendę konsoli do wszystkich klientów
 • grupy:
  • 1 - widzowie,
  • 2 - inne HLTV proxy,
  • 3 - wszyscy (czyli 1 i 2 razem),
 • <string> oznacza komendę.

loopcmd <id> <n> <string>

 • wykonuje w pętli daną komendę,
 • id - numer rozpoznawczy (aby łatwo usuwać) miedzy 1 a 64,
 • <n> - co ile sekund wykonywać komendę,
 • <string> właściwa komenda,
 • aby usunąć daną komendę z danym id wpisz:
loopcmd <id> 0
 • aby zobaczyć listę działających komend w zapętleniu wpisz samo loopcmd bez żadnych parametrów, da ci info ile jest komend (na Windows działa to dziwnie).

Przykład:

loopcmd 1 60 localmsg "You're watching HLTV. Visit www.valvesoftware.com" 5 -1 0.85 FFA000FF

oznacza, że dodajemy komendę nr 1, co 60 sekund i będzie ona wykonywać komendę:

localmsg "You're watching HLTV. Visit www.valvesoftware.com" 5 -1 0.85 FFA000FF

signoncommands <string>

 • komendy konsoli wykonywane na lokalnych widzach podłączających się do HLTV, komendy mogą być rozdzielanie średnikami, najczęściej do ustawiania komunikacji głosowej i głośności, czasem ustawień sieciowych,
 • warto jest użyć poniższego przykładu aby lepiej słychać głos komentatora:
signoncommands "voice_overdrive 32;voice_scale 2"

maxclients <n>

 • ustawia maksymalną liczbę widzów na dany hltv proxy (domyślnie 128).

maxloss <f>

 • ustawia maksymalna liczbę traconych pakietów powyżej której nie będzie przyjmowanych więcej graczy (domyślnie 0.05 czyli 5%), *zakres wartości 0.0 – 1.0, ustawienie 1.0 oznacza, że hltv będzie przyjmować wszelkich klientów popimo, iż będą oni mieli koszmarne warunki oglądalności.

delay <n>

 • wprowadza opóźnienie w sekundach na Master Proxy,
 • wartość domyślna - 30 sekund,
 • aby director module działał poprawnie trzeba dać minimum 10 sekund, teoretycznie jest to wartość float (czyli zmiennoprzecinkowa), ale jak się wpisze 30 to on to przerobi na 30.0 i nie powinno być problemu.
 • UWAGA, jak wpiszemy jakaś komendę np.: say do konsoli hltv to w rzeczywistości delay spowoduje, że będzie ona opóźniona !!!
Przykład jak masz 30 sec delay i chcesz nagrać mecz to wpisz komendę record i zacznij mecz 30 sekund po wpisaniu komendy record.
 • jak wpisujesz stoprecording to lepiej 30 sekund po faktycznym zakończeniu meczu.

rate <n>

 • przepustowość jaką daje serwer gry do HLTV proxy.

updaterate <n>

 • updaterate od serwera do HLTV proxy, domyślnie 20, lepiej nie zmieniać!

maxrate <n>

 • maksymalna prędkość łącza na 1 widza, nie kontorluje ruchu do innego HLTV (więc takie HLTV podłączone go drugiego może mieć większy transfer)

maxqueries <n>

 • maksymalna ilość zapytań o status gry od przeglądarek, domyślnie 100 na sekundę.

dispatchmode <0|1|2>

 • przekierowanie (domyślnie 1 = auto)
  • 0 - brak przekierowania - wszyscy są przyjmowani (albo odrzucani jeżeli brak wolnych miejsc)
  • 1 - przekierowanie podłączających się widzów do innych proxy w podłączonej sieci, aby rozłożyć równomiernie obciążenie, przyjmuje także do siebie obserwatorów,
  • 2 - always - zawsze przekierowuje widzów do innych proxy, dobre jak chcesz mieć hltv master nieobciążony, albo żeby tylko inne hltv proxy się podłączały.

publicgame <0|1>

 • jeśli ustawione na 1 to ip serwera, gry będzie widoczny dla widzów wtedy będą mogli oni się podłączyć do gry,
 • nie zalecane gdy są grane mecze, ponieważ może się ktoś próbowac podłączyć do serwera turniejowego.

offlinetext <string>

 • tekst jaki się pokazuje, gdy HLTV nie rozpowszechnia żadnej gry/dema, np.: "Mecz przesunięty. Proszę zobaczyć info stronie www..."

chatmode <0|1|2>

 • rozmowy
  • 0 - widzowie nie mogą rozmawiać - obniża ruch w sieci, do nagrywania dem,
  • 1 - tylko widzowie na danym hltv proxy mogą ze sobą rozmawiać,
  • 2 - wszyscy widzowie na wszystkich hltv proxy będą ze sobą gadać, jak za dużo gadają to nie sposób czytać, w tym ustawieniu wszystkie serwery (master i relay proxy) muszą mieć także ustawione chatmode 2, aby odbierały komunikaty do innych, zwiększa ruch sieciowy przy dużym obciążeniu.

bannerfile <file>

 • definiuje jaki obrazek uznać za logo wyświetlane dla widzów i graczy,
 • domyślnie nie ma loga,
 • logo musi być w tym samym katalogu co aplikacja hltv, aby poprawnie było wyświetlane musi być jako plik TGA w trybie RGBA (Red-Green-Blue-Alpha), należy także stworzyć katalog <mod>/gfx/temp/ (np cstrike/gfx/temp/), jak nie ma katalogu temp to go stwórz,
 • zobacz także komenda resources.

ping <host:port>

 • sprawdza ping - opóźnienie w sieci do danego adresu ip na danym porcie.

nomaster <0|1>

 • rejestracja w serwerach WON - dzięki temu widać nasz serwer jak damy refresh, inaczej trzeba ręcznie dodać.
 • 0 - wyłączone (domyślnie), czyli rejestruje w serwerach WON,
 • 1 - wyłącza, szybciej ładuje HLTV, użyteczne, aby schować master proxy przed ogólnym dostępem.

forcemaster <0|1>

 • jeśli włączone będzie się rejestrował w serwerach WON na siłę, np.: jeśli chcemy aby jakiś relay proxy tak czy siak był widoczny mimo, ale już na liście jest master proxy.

heartbeat

 • ręcznie odświeża info o naszym serwerze w serwerach WON, ta komenda jest automatycznie wykonywana co 2 minuty

rcon <string>

 • wysyła komendę do konsoli do innych serwerów.

rconaddress <IP:Port>

 • ustawia adres zdalnego serwera, do którego chcemy się podłączyć (aby administrować np.: serwerem HLDS albo HLTV).

rconpassword <string>

 • ustawia hasło wymagane przez zdalny serwer, do którego chcemy się podłączyć, musi być zgodny z adminpassword na innym HLTV albo z rcon_password na HLDS.

cheeringthreshold <f>

 • poziom potrzebny, aby odegrać dźwięk cheer (czyli takie hurra :P),
 • domyślnie 0.25,
 • Domyślny klawisz do wciśnięcia, aby był cheer po stronie gracza to J.

blockvoice <0|1>

 • ustawia kontrole transmisji głosu po sieci,
 • 0 - domyślnie, glos jest przekierowywany,
 • 1 - blokuje, przeważnie to się ustawia, aby był mniejszy ruch w sieci,
 • używany, aby przeforsować nadchodzące głosy komentatorów, albo glosy graczy na serwerze - aby nie zagłuszyć lokalnego komentatora.

logfile <0|1|nazwapliku>

 • 0 - wyłącza,
 • 1 - włącza logowanie do pliku "logfile<date>.log",
 • nazwapliku, to samo co 1, tylko, że definiujesz nazwę pliku.

status

 • podobnie do komendy w HLDS, podaje co się dzieje z serwerem HLTV.

modules

 • podaje wszystkie załadowane moduły z wersjami, do HLTV - np.: director, itp.

exec <filename>

 • wykonuje plik .cfg (tzn. jak nie podamy .cfg to najpierw spróbuje dodać rozszerzenie)

echo <string>

 • wyświetla tekst w konsoli HLTV, użyteczne aby wiedzieć, iż coś się wykonało (np.: konfig)

developer <0|1>

 • developer jest użyteczny, aby mieć więcej informacji w konsoli, jednakże czasem za dużo wyświetla, użyteczny jak masz jakieś problemy w działaiu HLTV i chcesz wiedzieć co jest nie tak.

record <filename>

 • nagrywa demo, sam dodaje datę i mapę,
 • składnia "nazwapliku-<data>-<mapa>.dem",
 • nagrywanie trwa dopóki nie wpiszemy stoprecording,
 • jak raz wpiszemy to HLTV będzie tworzyło dema w katalogu <mod> (więc lepiej mieć katalog moda, np.: cstrike dla cs),
 • będzie tworzone 1 demo na mapkę,

Ustawienie:

record nazwa 

Powinno ustawić hltv w stanie nagrywawanie dema automatycznie – przy każdej zmianie mapy będzie tworzone nowe demo.

stoprecording

 • zatrzymuje nagrywanie dema.

playdemo <filename>

 • rozpoczyna rozpowszechnianie dema.

region <n>

 • definuje w jakim regionie świata znajduje się nasze HLTV.

slowmotion <n>

 • daje możliwość zwolnienia gry w ważnych sytuacjach podczas oglądania rozgrywek.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
HLDS.pl - Menu:
Inne
IRC
Inne sekcje:
Znajomi:
Narzędzia